LUMABAY LABAY NGA DAW ASO
(lyrics only)
Lumalabay nga daw aso
Aso pa lamang
Ang mga butang nga tanan, sa kalibutan
Ang mga matam-is, ahay
Naga pait man, ahay
Kag sa gihapon, ahay
???

San-o pa, san-o pa
San-o pa nga adlaw
Magbalik ang gugma
Nga akon ginsikway
Ang mga matam-is, ahay
Nagapait man, ahay
???